ผลงานรับเหมาติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กเซลลูล่าร์บีม (Cellular beam) และผลงานรับเหมางานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ อาทิ โครงหลังคาเหล็ก, โครงสร้างเหล็กโกดัง, โครงสร้างเหล็กโรงงาน, โครงสร้างเหล็กอาคาร, โครงเหล็กหลังคา, โครงสร้างเหล็กรับสระว่ายน้ำ, และ โครงสร้างเหล็กต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย บริษัท เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานรับเหมางานโครงสร้างเหล็กเซลลูล่าร์บีม (Cellular beam)

Showroom Harley Davidson จ.ขอนแก่น

Facebook Link

โชว์รูมคูโบต้า จ.มหาสารคาม

Facebook Link

อาคารอเนกประสงค์และสนามฟุตบอลในร่ม จ.นครราชสีมา

Facebook Link

ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ โรงเรียนอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา

Facebook Link

คลังเก็บสินค้า ตังนำเกษตร

Facebook Link

INQUIRIES

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม