โครงสร้างเหล็ก-เซลลูล่าร์บีม-อาคารโรงอบลำใย-เชียงราย

โครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างเหล็ก เซลลูล่าร์บีม อาคารโรงอบลำใย เชียงราย ขนาดพื้นที่18,xxx ตร.ม.

Both comments and trackbacks are currently closed.