เซลลูล่าร์บีม อาคารโรงอบลำใย เชียงราย

โครงหลังคาเหล็กเซลลูล่าร์บีม

เซลลูล่าร์บีม อาคารโรงอบลำใย เชียงราย ขนาดพื้นที่18,xxx ตร.ม.

Both comments and trackbacks are currently closed.