เซล-ลู-ล่าร์-บีม

เซล ลู ล่าร์ บีม โรงอบลำใย เชียงใหม่

เซล ลู ล่าร์ บีม โรงอบลำใย ขนาดพื้นที่ 5,000ตร.ม อำสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่

เซล ลู ล่าร์ บีม โรงอบลำใย ขนาดพื้นที่ 5,000ตร.ม อำสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่

Both comments and trackbacks are currently closed.